Informace o aplikaci

Image

Aby byl dějepis zábavný

Historie Hrou dokáže díky své formě připomínající hledání pokladu, odhalováním tajných indícií a šifer, zaujmout i studenty, kteří se jinak skoro pořád "nudí". Vtáhne je do světa plného překvapení a souvislostí, ve které mohou objevovat mnoho zajímavostí a skrytých tajemství. Dopřejte i vy svým žákům učit se hrou!

Hlavní výhody aplikace Historie Hrou

Variabilita využití
Hádanky lze využít mnoha způsoby. Ať už jako podklad pro referát jednotlivce (řešení se nedá stáhnout z Wikipedie), soutěž na víkend (podle časů správných odpovědí lze vyhodnotit pořadí soutěžících), týmovou spolupráci (při rozdělení jednotlivých částí hádanky spolu musí všichni spolupracovat), hodnotný domácí úkol (učitel vidí zadané odpovědi a jejich časy, tím má přehled, jak student postupoval), školní exkurzi (motivovanou jako hledání pokladu nebo "po stopách...") apod.
Studenty hra baví
Přestože při řešení hádanky dochází k efektivnímu učení daného tématu, není primárním cílem studenta se něco naučit, ale prostě "přijít tomu na kloub". Proto je aplikace Historie Hrou pro studenty opravdu hra a často jsou do ní velice zapálení.
Lépe si látku zapamatují
Pro vyřešení hádanky musí studenti vyhledávat informace, přemýšlet nad nimi, spojovat je do souvislostí atd. Tím vším dochází mnohem lépe k zapamatování si dané látky, než jen při pouhém memorování informací, ať už z učebnice nebo videa či jiných prostředků.
Přesah do běžného života
Studenti mimo jiné zjistí, že historie nejsou jen nějaké příběhy v učebnici, ale že je všude kolem nás. Skoro všechny hádanky se vážou ke konkrétním místům či přímo budovám, sochám apod. Pokud jsou ve vašem kraji, mohou je navštívit na výletě s rodinou nebo v rámci školní exkurze.
Naučí se toho víc
Tím, že studenti aktivně vyhledávají široké spektrum potřebných informací vedoucí k řešení hádanky, získávají všeobecný rozhled a přehled o historických souvislostech. Dokonce i ti, kteří hádanku nevyřeší, se při hledání správné odpovědi naučí mnoho informací.
Hra se stále vyvíjí
Aplikace Historie Hrou je takový živý organismus. Na základě chybných odpovědí postupně přidáváme nové nápovědy a můžeme tak studenty lépe navádět krok po kroku ke správné odpovědi. Také aktivně reagujeme na nápady a požadavky ohledně nových funkcí a možností rozšíření.